logo netonpower

Solucions Integrals d’Autoconsum

A NetOn Power ens dediquem al desenvolupament de solucions integrals d’autoconsum industrial en modalitat de PPA integrats a l’entorn local, contribuint a la competitivitat i sostenibilitat de les empreses industrials.

AUTOCONSUM INDUSTRIAL EN MODALITAT PPA

A NetOn Power oferim solucions integrals d’autoconsum energètic a empreses industrials, basats en un PPA local. El client no haurà d’incórrer en cap inversió, tenint accés a uns estalvis substancials a la seva factura elèctrica i obtenint un preu estable de l’electricitat garantit a llarg termini (normalment entre els 10 i 20 anys).

La solució més immediata és, en certes ocasions, l’aprofitament dels espais que són a les cobertes de l’edifici del client, per dur a terme la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques.

AUTOCONSUM ENERGÈTIC EN SÒL MODALITAT PPA

Sabem que la superfície disponible a les cobertes de l’edifici del client pot ser de vegades insuficient per cobrir, de manera significativa, la demanda d’energia. També es pot donar el cas que la instal·lació de plaques solars a la coberta no sigui tècnicament viable. A NetOn Power som especialistes en desenvolupar plantes a terra (ja sigui del client o de tercers), que faran possible anar més enllà i cobrir, fins a la meitat del consum del client, a un preu molt competitiu.

Aquestes instal·lacions de plantes a terra es poden combinar amb plantes a coberta i, de manera eventual, amb emmagatzematge.

GENERACIÓ DISTRIBUÏDA A TRAVÉS DE LA XARXA

En aquells casos en els quals les cobertes dels edificis no compten amb prou espai per cobrir la demanda d’autoconsum energètic i no hi ha sòl disponible als voltants, a NetOn Power oferim la possibilitat de desenvolupar petites plantes de generació d’electricitat distribuïda, que subministraran al client a través de la xarxa de distribució. Aquesta pot ser en la modalitat de PPA d’autoconsum de proximitat o de PPA off-site a través de la xarxa.

COMUNITATS ENERGÈTIQUES INDUSTRIALS

En el cas d’aquelles empreses ubicades en un mateix polígon industrial, a NetOn Power comptem amb la millor solució d’autoconsum d’empreses. Desenvolupem solucions de comunitat energètica industrial, amb la qual els clients comparteixen l’energia produïda per una mateixa instal·lació d’autoconsum industrial. Aquesta instal·lació podrà estar ubicada a les cobertes dels edificis o a terrenys propers.

Aquest tipus de solució permet abaratir els costos per a les empreses participants, mitjançant la posada en comú de la demanda, i les sinergies entre els seus perfils de consum elèctric

EMMAGATZEMATGE ENERGÈTIC

Els sistemes d’emmagatzematge basats en bateries, han anat reduint el cost de forma molt significativa durant els darrers anys. Això, en combinació amb l’existència de subvencions per a aquest tipus de tecnologia, fa possible que NetOn Power ofereixi en determinades situacions als clients industrials una cobertura més gran de la seva demanda a través de sistemes d’autoconsum industrial amb emmagatzematge, augmentant així el nivell d’autonomia i estalvi energètic.

FACILITACIÓ D’HIDROGEN

Un dels combustibles del futur que ja està començant a donar resultats òptims en determinades aplicacions davant dels combustibles fòssils és l’hidrogen d’origen renovable, amb dues condicions: disposar d’electricitat a un preu molt competitiu i produir l’hidrogen a prop del client final , reduint així els costos del transport. A NetOn oferim als nostres clients ambdues possibilitats, tant a empreses industrials, com a proveïdors d’hidrogen renovable, mitjançant el desenvolupament de plantes d’autoconsum, properes al punt de consum final de l’hidrogen, alimentant els electrolitzadors a baix cost.

Notícies

Coneix les darreres novetats sobre l’autoconsum energètic i industrial

13.02.24

El Economista – “dels tres segments, l’autoconsum ha caigut un 50% en ús domèstic, un 40% en ús comercial i s’ha mantingut en ús industrial”

29.12.23

La periodista especialitzada en energia Laura Blanco Rodríguez va entrevistar Alberto Martín Rivals a Capital Radio sobre les darreres mesures energètiques aprovades pel govern d’Espanya

01.12.23

L’equip de NetOn Power italia va inaugurar la nova seu de l’empresa a Milà, al carrer Francesco Ferrucci 2.

13.02.24

El Economista – “dels tres segments, l’autoconsum ha caigut un 50% en ús domèstic, un 40% en ús comercial i s’ha mantingut en ús industrial”

29.12.23

La periodista especialitzada en energia Laura Blanco Rodríguez va entrevistar Alberto Martín Rivals a Capital Radio sobre les darreres mesures energètiques aprovades pel govern d’Espanya