logo netonpower

Política de privacitat

Los datos personales que nos facilite y las actualizaciones de los mismos serán tratados por NetOn Energy Services S.L.U., con domicilio social en C/Acanto, 22 planta 8 28045, Madrid (España) (“NetOn Energy”). El responsable del tratamiento de los datos personales facilitados, y los que se generen en un futuro, será la entidad de NetOn Energy con la que mantenga la relación. Puede ponerse en contacto con el delegado de protección de datos por lo que respecta a todas las cuestiones relativas al tratamiento de sus datos personales y al ejercicio de sus derechos a través del siguiente correo electrónico info@netonenergy.com

 

Informació societària del responsable del tractament de les teves dades personals:

Identitat: NetOn Energy Services S.L.U.

NIF: B-06835987

Email: info@netonenergy.com

Per a NetOn Energy és fonamental el respecte dels nostres usuaris en relació amb la protecció de les dades de caràcter personal, establert a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

1-. Què és una dada?

 

Una dada personal és tota aquella informació sobre una persona física identificada o identificable, ja sigui un nom, un DNI, dades de localització, un identificador en línia o un o diversos elements propis de la identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social d’ aquesta persona.

2-. Tipus de dades recollides:

 

Els tipus de dades que podran ser recaptats per NetOn Energy Services són els següents:

  1. Direcció IP, Cookies i No és possible esbrinar la identitat del subjecte amb aquestes dades.
  2. Subscripció a les nostres newsletters i/o

 

3.- Finalitat de les dades recaptades:

La recollida i el tractament de dades de caràcter personal per part de NetOn tindrà les següents finalitats en funció de cada cas:

Respondre a peticions realitzades per vostè en contactar amb
Gestionar l’ adquisició de productes o contractació de serveis de NetOn Energy
Enviar-li comunicacions comercials de NetOn Energy
Cedir les seves dades a altres empreses de NetOn Energy i tercers per enviar-li comunicacions comercials sobre productes, serveis o activitats diferents als sol·licitats.
Per a aquells usuaris que proporcionin dades per obtenir més informació sobre els serveis de NetOn Energy, les dades seran tractades exclusivament amb la finalitat de procedir a l’ enviament de la informació demanada.

 

Quan correspongui, en cas de finançament d’instal·lacions, les dades tindran també la finalitat d’obtenir informació a efectes de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

Amb el propòsit de millorar l’accessibilitat de l’usuari, les dades de navegació i les cookies es podran utilitzar amb la navegació, així com amb finalitat publicitària, segons el que estableix la política de cookies acceptada a l’inici de la navegació.

La recollida de dades i el seu tractament per a altres finalitats diferents de les indicades en els apartats anteriors seran especificades en cada supòsit concret.

En el supòsit que NetOn Energy interactuï amb usuaris a través d’alguna de les xarxes socials, les dades que rebi seran tractades i emmagatzemades seguint aquesta mateixa política de privacitat.

Finalment, a través del lloc web de NetOn Energy es podran rebre candidatures per a les ofertes d’ocupació que estiguin obertes en aquell moment. En aquest cas les dades que es rebin seran tractades únicament amb la finalitat de realitzar valoracions.

4.- Termini de conservació

 

Les dades personals proporcionades seran conservades durant el termini que correspongui en compliment amb les obligacions legals, o en el cas que sigui demanada la seva supressió per l’ interessat i si estigués legitimat per a això.

5.- Legitimació

 

Compliment d’ obligacions legals.

Interès legítim: Oferir informació sobre productes o serveis relacionats amb l’ àmbit de l’ activitat de NetOn Energy i per realitzar operacions de factoratge, amb la finalitat de poder oferir un model de gestió empresarial eficient.

Consentiment: (i) per remetre comunicacions comercials a clients sobre altres productes o serveis oferts per terceres empreses, així com per cedir les dades a aquestes empreses; (ii) per remetre comunicacions comercials de qualsevol tipus; (iii) per a la realització de perfilats complexos; (iv) per a la gestió de l’usuari del web i l’enviament de la Factura Digital; (vi) per gestionar la teva sol·licitud de cita amb un dels nostres agents comercials.

Neton recollirà i tractarà les seves dades mentre la relació segueixi vigent o l’Usuari no revoqui aquest consentiment. No obstant això, quan les dades deixin de ser necessàries per a la finalitat amb què es van recaptar i mentre existeixin responsabilitats legals o contractuals que requereixin conservar-les, aquestes es conservaran de forma bloquejada fins que es procedeixi a la seva cancel·lació definitiva.

En el cas que es tractin dades per a l’ enviament de comunicacions, es podran mantenir mentre l’ Usuari no s’ oposi a rebre aquestes comunicacions per qualsevol dels mitjans que es posen a la seva disposició.

6.- Exactitud de les dades

 

Per tal que les dades que constin en els fitxers de NetOn Energy, es corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-les actualitzades. Els usuaris hauran de realitzar els canvis que en el seu cas corresponguin.

7.- Destinataris

 

Podran tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que NetOn Energy contracti o pugui contractar i si tenen la condició d’ encarregats del tractament. Així mateix, les teves dades personals podran ser cedides quan procedeixi a Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos Jutjats i Tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

8.- Drets

 

Els usuaris tindran de dret d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment, per correu electrònic a l’adreça info@netonenergy.com indicant el dret que desitja exercitar i un document identificatiu que acrediti la seva identitat. Igualment, podrà presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de dades o l’ autoritat que resulti competent. I, en concret, podran exercitar el seu dret a l’ oblit, dret de portabilitat i dret d’ oposició, tal com garanteix el RGPD.

En el cas que els Usuaris ens proporcionin dades de caràcter personal de terceres persones, l’Usuari ens garanteix que els ha informat amb caràcter previ a la seva inclusió, dels extrems continguts en la present Política de Privacitat, responent personalment davant NetOn Energy Services de quants danys i perjudicis puguin derivar-se en cas de contravenció.

7.- Mesures de seguretat

 

Els usuaris tindran de dret d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades. NetOn Energy garantirà la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’ estat de la tècnica, els costos d’ aplicació, i la naturalesa, l’ abast, el context i els fins del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.