logo netonpower

Avís legal

En accedir al nostre lloc web ww.netonpower.com (el Lloc) et converteixes en usuari del mateix i et subjecta a les condicions d’ús aquí regulades. Ens reservem el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració d’aquest lloc web, així com el present Avís Legal i Condicions d’Ús, per la qual cosa et recomanem llegir-lo cada vegada que accedeixis al nostre Lloc.

Dades de la Societat

NetOn Power Holdings, S.L.U. de nacionalitat espanyola, està inscrita en el Registre Mercantil de Bilbao, Tomo 6049, Foli 160, Full BI-77804, Inscripció 1a, amb CIF B-68897969, té el seu domicili social a Bilbao (en endavant, NetOn).

Activitat

NetOn és una empresa especialitzada en la recerca de solucions energètiques vinculades amb l’autoconsum mitjançant la construcció i operació d’instal·lacions de generació d’energia elèctrica renovable i el subministrament d’electricitat a consumidors associats.

Comunicacions

Qualsevol comunicació amb www.netonpower.com pot fer-se per qualsevol dels canals següents:
– Per e-mail a info@netonpower.com

Utilització correcta del nostre lloc

Com a Usuari, t’obligues a fer un ús adequat i lícit del nostre Lloc el que suposa que, entre d’altres:

– Utilitzaràs el Lloc per a la finalitat per a la qual està dissenyada i que t’abstindràs de qualsevol ús del Lloc i/o dels seus continguts que sigui contrari a la llei, l’ordre públic, la moral o els bons costums generalment acceptats;

– Respectaràs els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc i els seus continguts;

– No realitzaràs reproduccions, còpies, transformacions o distribució ni publicitaràs o posaràs a disposició del públic ni el Lloc ni cap dels seus continguts ni les seves transformacions, per cap mitjà o modalitat d’explotació;

L’Usuari respondrà de qualsevol dany o perjudici de qualsevol naturalesa directa o indirecta que es pogués ocasionar a NetOn, com a conseqüència d’un ús incorrecte del Lloc, un incompliment d’aquestes condicions d’ús o de la Llei per part de l’Usuari.