SOLUCIONS INTEGRAL D’AUTOCONSUM

SENSE NECESSITAT DE REALITZAR INVERSIONS
.

Neton Power ofereix solucions d’autoconsum amb gestió integral, sense inversió econòmica per part del client ni alteració de les seves instal·lacions i generant estalvis a la factura elèctrica des de l’inici del projecte

01 AUTOCONSUM A ESCALA fins el 50% del consum anual del client

02 SENSE NECESSITAT D’APORTAR inversió ni superfícies

03 MODEL FLEXIBLE: pagament amb preu fixe o amb descompte referenciat a les tarifes actuals
04 ESTALVIS DES DE EL PRIMER DIA i garantia de que, durant el període de contracte, la despesa elèctrica mai estarà per sobre del preu mig de la tarifa
05 DESCOMPTES DE FINS EL 40% sobre el terme variable actual del client
06 SERVEI INTEGRAL: ens ocupem de tot el procés, des de el disseny fins l’operació de la planta
07 SENSE ALTERAR LES INSTALACIONS PRODUCTIVES del client i sense risc estructural sobre les cobertes dels edificis
08 ASSESSORAMENT ENERGÈTIC PERSONALITZAT: gestió energètica, subvencions, etc.