Política de Privacitat

1.- Información societària del responsable del tractament de les dades personals

Identitat: Neton Energy Management S.L.U. (“Neton Power”)

NIF: B-06835987

Email: info@Netonpower.com

Pots contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de Neton Power mitjançant el correu info@Netonpower.com .

Per Neton és fonamental el respecte dels nostres usuaris en relació a la protecció de les dades de caràcter personal, establert a la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea.

 

2.- Finalitat de les dades recavades

La recollida i el tractament de dades de caràcter personal per part de Neton, tindrà les següents finalitats en funció de cada cas:

  • Respondre a peticions realitzades per Vostè al contactar amb nosaltres.
  • Gestionar l’adquisició de productes o contractació de serveis de Neton Power.
  • Enviar-li comunicacions comercials de Neton Power.
  • Cedir les seves dades a altres empreses de Neton Power i tercers per enviar-li comunicacions comercials sobre productes, serveis o activitats diferents als sol·licitats. 
  • Per aquells usuaris que proporcionin dades per obtenir més informació sobre els serveis de Neton Power, les dades seran tractades exclusivament amb la finalitat de procedir a l’enviament de la informació sol·licitada. 
  • Quan correspongui, en cas de finançament d’instal·lacions, les dades tindran també la finalitat d’obtenir informació a efectes de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.
  • Amb el propòsit de millorar l’accessibilitat de l’usuari, les dades de navegació i les cookies es podran utilitzar amb la navegació, així com amb finalitat publicitària, segons l’establert a la política de cookies acceptada a l’inici de la navegació.

La recollida de dades i el seu tractament per altres finalitats diferents a les indicades en els apartats anteriors seran especificades a cada suposat concret.

En el suposat de que Neton Power interactuï amb usuaris a traves d’alguna de les xarxes socials, les dades que rebi seran tractades i emmagatzemades seguint aquesta mateixa política de privacitat.

Per últim, a traves del lloc web de Neton Power es podran rebre candidatures per les ofertes de feina que estiguin obertes en aquell moment. En aquest cas, les dades que es rebin seran tractades únicament amb la finalitat de realitzar valoracions.

 

3.- Termini de conservació

Les dades personals proporcionades seran conservades durant el termini que correspongui en compliment amb les obligacions legals, o en el cas de que sigui sol·licitada la seva supressió per l’interessat i si estigués legitimat  per això.

 

4.- Legitimització

Compliment d’obligacions legals.

Interès legítim: Oferir informació sobre productes o serveis relacionats amb l’àmbit de l’activitat de Neton Power i per realitzar operacions de factoratge, amb la finalitat de poder oferir un model de gestió empresarial eficient.

Consentiment: (i) per remetre comunicacions comercials a clients sobre altres productes o serveis oferts per terceres empreses, així com per cedir les dades a aquestes empreses; (ii) per remetre comunicacions comercials de qualsevols tipus; (iii) per la realització de perfilats complexos; (iv) per la gestió de l’Usuari de la web i l’enviament de la Factura Digital, (v) per gestionar la teva sol·licitud de cita amb un dels nostres agents comercials.

 

5.- Exactitud de les dades

Amb la finalitat de que les dades que consten als fitxers de Neton Power es corresponguin a la realitat, es tractarà de mantenir-los actualitzats. Els usuaris hauran de realitzar els canvis que en el seu cas corresponguin.

 

6.- Destinataris

Podran tenir accés a les dades personals els proveïdors de serveis que Neton Power contracti o pugui contractar si tenen la condició d’encarregats del tractament. Així mateix, les teves dades personals podran ser facilitades, quan procedeixi, a Administracions, Autoritats i Organismes Públics, inclosos Jutjats i Tribunals, quan així ho exigeixi la normativa aplicable.

 

7.- Drets

Els Usuaris tindran el dret d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació del tractament i portabilitat de les dades en els casos i amb l’abast que s’especifiqui a la normativa aplicable a cada moment, per correu electrònic a la direcció info@Netonpower.com.   

 

8.- Mesures de Seguretat

Neton Power garantitzarà la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat; tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament, així com riscos de probabilitat i gravetat variables associades a cadascun dels tractaments.