07/10/21
10/07/21
NetOn Power ingressa com a soci d’UNEF i APPA
Recentment NetOn Power s'ha incorporat com a soci d'UNEF i APPA, les dues principals associacions espanyoles que representen a la indústria solar a Espanya.

Recentment NetOn Power s’ha incorporat com a soci d’UNEF i APPA, les dues principals associacions espanyoles que representen a la indústria solar a Espanya.

La Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF) és l’associació sectorial de l’energia solar fotovoltaica a Espanya. Reprenta a més de 500 empreses, incloent a productors, instal.ladors, enginyeries, fabricants de matèries primeres, mòduls, components, distribuïdors i consultors. Entre els seus principals objectius estan actuar com a representant del sector fotovoltaic espanyol a nivell nacional i internacional, promoure els marcs regulatoris adequats pel desenvolupament de l’energia fotovoltaica, fomentar el desenvolupament de l’autoconsum o sensibilitzar i informar a la societat dels beneficis de la generació elèctrica d’origen solar fotovoltaic.

L’Associació d’Empreses d’Energies Renovables (APPA) agrupa a empreses i entitats que tenen com a objectiu l’aprofitament de les fonts renovables d’energia en totes les seves formes. APPA té entre els seus objectius primordials defensar els interessos del sector, proporcionar informació sobre les energies renovables i brindar assessorament als seus associats. Amb això, APPA pretén fer arribar a l’opinió pública els beneficis de la generació energètica amb energies netes, com a única forma d’evolucionar cap a un sistema energètic mediambiental i econòmicament sostenible.

NetOn Power confia en que la seva colaboració amb UNEF i APPA es tradueixi en el desenvolupament del mercat d’autoconsum industrial a Espanya com a palanca per descarbonitzar sectors econòmics clau i impulsar la transició energètica.

UNEF:

unef

APPA:

Inicio