logo netonpower
01/01/2022

NetOn, la plataforma d’inversió d’autoconsum industrial, arriba a Espanya

La plataforma de capital privat per a la inversió en energies netes de 547 Energy ja és plenament operativa a Espanya, des d’on preveu cobrir tot el sud d’Europa.

NetOn aspira a convertirse en un referente en el creciente mercado del autoconsumo de energía para empresas y para ello habilitará en breve oficinas en Bilbao y Barcelona. La empresa, que cuenta con una red de ingenierías de diseño y tramitación, está ya desarrollando propuestas a clientes industriales y ha firmado además alianzas con socios tecnológicos y comerciales, como Lonjas Tecnología.

La plataforma ofrece soluciones de autoconsumo a empresas industriales mediante un modelo de gestión integral, que incluye la financiación, instalación y explotación de instalaciones renovables. De acuerdo con el modelo de NetOn, el cliente no tendrá que sufragar ninguna inversión, accediendo a unos ahorros sustanciales en su factura eléctrica y un precio estable de la electricidad garantizado a largo plazo.

La Hoja de Ruta del autoconsumo en España

NetOn aspira a convertir-se en un referent en el creixent mercat de l’autoconsum d’energia per a empreses i per això habilitarà ben aviat oficines a Bilbao i Barcelona. L’empresa, que compta amb una xarxa d’enginyeries de disseny i tramitació, ja està desenvolupant propostes a clients industrials i ha signat a més aliances amb socis tecnològics i comercials, com ara Llotges Tecnologia.

La plataforma ofereix solucions d’autoconsum a empreses industrials mitjançant un model de gestió integral, que inclou el finançament, la instal·lació i l’explotació d’instal·lacions renovables. D’acord amb el model de NetOn, el client no haurà de sufragar cap inversió, accedint a uns estalvis substancials a la factura elèctrica i un preu estable de l’electricitat garantit a llarg termini.

El Full de Ruta de l’autoconsum a Espanya

Espanya i altres països del sud d’Europa han eliminat de manera proactiva les barreres per al desenvolupament de projectes d’autoconsum d’energia neta els darrers anys. NetOn considera que el creixement d’aquest segment del sector renovable és fonamental per complir els objectius del marc climàtic i energètic de la Comissió Europea per al 2030.

El desembre del 2021, el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic del Govern d’Espanya va llançar a consulta pública el Full de Ruta d’Autoconsum, que proposa que el país arribi fins a 14.000 megawatts (MW) de capacitat instal·lada d’autoconsum per al 2030.

Espanya, mercat central per a NetOn, ja compta amb més de 2.500 MW de projectes d’autoconsum en funcionament i té condicions molt favorables per convertir-se en líder en un país líder en autoconsum.

Fins ara, 547 Energy ha invertit a ConnectGen, BlueFloat Energy i Aer Soleir i compta amb el suport de Quantum Energy Partners, que ja ha gestionat juntament amb les seves afiliades més de 18 mil milions de dòlars en compromisos de capital des del començament el 1998 .

Posts relacionats

Coneix les últimes novetats sobre autoconsum energètic i industrial. 

13.02.24

El Economista – “dels tres segments, l’autoconsum ha caigut un 50% en ús domèstic, un 40% en ús comercial i s’ha mantingut en ús industrial”

29.12.23

La periodista especialitzada en energia Laura Blanco Rodríguez va entrevistar Alberto Martín Rivals a Capital Radio sobre les darreres mesures energètiques aprovades pel govern d’Espanya

01.12.23

L’equip de NetOn Power italia va inaugurar la nova seu de l’empresa a Milà, al carrer Francesco Ferrucci 2.

13.02.24

El Economista – “dels tres segments, l’autoconsum ha caigut un 50% en ús domèstic, un 40% en ús comercial i s’ha mantingut en ús industrial”

29.12.23

La periodista especialitzada en energia Laura Blanco Rodríguez va entrevistar Alberto Martín Rivals a Capital Radio sobre les darreres mesures energètiques aprovades pel govern d’Espanya