Avís Legal

Al accedir al nostre lloc web www.Netonpower.com (el Lloc) et converteixes en usuari del mateix i et subjecta a les condiciones d’ús aquí regulades. Ens reservem el dret a modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració d’aquest lloc web, així com el present Avís Legal i Condicions d’ús, per la qual cosa et recomanem llegir-lo cada vegada que accedeixis al nostre Lloc.

Dades de la Societat.

Neton Energy Management S.L.U. de nacionalitat espanyola, està inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Tom 42020, Foli 130, Fulla M-744.083, Inscripció 1ª, amb CIF B-06835987, té el seu domicili social a Madrid (d’ara en endavant), Neton.com).

Activitat

Neton.com és una empresa especialitzada en la cerca de solucions energètiques vinculades amb l’autoconsum mitjançant la construcció i operació d’instal·lacions de generació d’energia elèctrica renovable i el subministrament d’electricitat als consumidors associats.

 

Comunicacions.

Qualsevol comunicació amb www.Netonpower.com pot fer-se mitjançant qualsevol dels següents canals:

  • Per e-mail a info@Netonpower.com

 

Utilizació correcta del nostre lloc.

Com usuari, t’obligues a fer un ús adequat i lícit del nostre Lloc, el que suposa, entre altres: 

  • Faràs servir el Lloc per la finalitat per la qual està dissenyada i que t’abstindràs de qualsevol ús del Lloc i/o dels seus continguts que siguin contraris a la llei, l’ordre públic, la moral i les bones costums generalment acceptades.
  • Respectaràs els drets de la propietat intel·lectual i industrial del Lloc i els seus continguts.
  • No realitzaràs reproduccions, còpies, transformacions o distribució ni publicitaràs o posaràs a disposició del públic ni el Lloc, ni cap dels seus continguts ni les seves transformacions, per cap mitjà o modalitat d’explotació.

L’Usuari respondrà de qualsevol dany o perjudici de qualsevol naturalesa directa o indirecta que es pugui ocasionar a Neton, com a conseqüència d’un ús incorrecte del Lloc, un incompliment d’aquestes condicions d’ús o de la Llei per part de l’Usuari.